De voorstelling 'WANTED', een Ierse geschiedenis' is een bewerking van een roman van de Ierse schrijfster
Edna O’Brien (1930), getiteld ‘House of Splendid Isolation’. ('Huis van volmaakte eenzaamheid', vertaling: Anneke van Huisseling.)
De vertelling gaat over een oude, Ierse vrouw die alleen in een groot, afgelegen landhuis woont. Opeens stapt een gewapende IRA-man, afkomstig uit Noord-Ierland, haar wereld binnen. Hij wordt gezocht en duikt daarom ongevraagd bij haar onder. Wat gaat er tussen hen gebeuren? En komt de politie hem op het spoor? Dit spannende verhaal, met ook veel diepgang, wordt omlijst met Ierse muziek op de viool. 

Edna O'Brien is een 'enfant terrible' van de Engelse literatuur. Precaire onderwerpen heeft ze nooit geschuwd. Ze begon haar schrijverscarrière met de trilogie 'The Country Girls' (1960/64),  waarin ze de Ierse taboes rond seksualiteit doorbrak. En ook 'House of Splendid Isolation viel niet in goede aarde, vooral niet bij Engelse kranten die haar ervan beschuldigden het terrorisme te verdedigen. Maar als schrijver is het niet meer dan logisch dat ze zich verdiept in de motieven van mensen die voor een politieke zaak vechten. De roman is uit 1994, dus vier jaar voor het Goede-vrijdagakkoord, dat er onder andere toe leidde dat de IRA zijn wapens neerlegde.

Velen van ons stellen zich bij Ierland iets anders voor dan bij Noord-Ierland. Bij Ierland denkt men aan de ruige natuur, de Ierse muziek en gezellig pubs. Bij Noord-Ierland denkt men aan de spanningen tussen katholieken en protestanten, die als een veenbrand plotseling weer tot ongeregeldheden en zelfs geweld kunnen leiden.
In politiek opzicht zijn het nu twee verschillende landen: de republiek Ierland die deel uit maakt van de Europese Unie en Noord-Ierland dat tot het Verenigd Koninkrijk behoort. Dat veel Ieren zich niet bij deze tweedeling neerleggen, blijkt wel uit de problemen die nu dreigen te ontstaan als de BREXIT een feit wordt. Dan komt er misschien weer een harde grens tussen Ierland en het Noord-Ierland en wordt de scheiding weer extra voelbaar.

Spel:       Thea Rijsewijk
Viool: 
    Gerbrand Dijkstra
Regie:    Henk Kleinmeijer

De voorstelling duurt ongeveer vijf kwartier.