De voorstelling 'WANTED', een Ierse geschiedenis' is een bewerking van een roman van de Ierse schrijfster
Edna O’Brien (1930), getiteld ‘House of Splendid Isolation’. ('Huis van volmaakte eenzaamheid', vertaling: Anneke van Huisseling.)
De vertelling gaat over een oude, Ierse vrouw die alleen in een groot, afgelegen landhuis woont. Opeens stapt een gewapende IRA-man, afkomstig uit Noord-Ierland, haar wereld binnen. Hij wordt gezocht en duikt daarom ongevraagd bij haar onder. Wat gaat er tussen hen gebeuren? En komt de politie hem op het spoor? Dit spannende verhaal, met ook veel diepgang, wordt omlijst met Ierse muziek op de viool. 

Edna O'Brien is een 'enfant terrible' van de Engelse literatuur. Precaire onderwerpen heeft ze nooit geschuwd. Ze begon haar schrijverscarrière met de trilogie 'The Country Girls' (1960/64),  waarin ze de Ierse taboes rond seksualiteit doorbrak. En ook 'House of Splendid Isolation viel niet in goede aarde, vooral niet bij Engelse kranten die haar ervan beschuldigden het terrorisme te verdedigen. Maar als schrijver is het niet meer dan logisch dat ze zich verdiept in de motieven van mensen die voor een politieke zaak vechten. De roman is uit 1994, dus vier jaar voor het Goedevrijdagakkoord, dat er onder andere toe leidde dat de IRA zijn wapens neerlegde.
Veel mensen zijn bang dat de strijd weer oplaait, nu de Brexit een feit is en er waarschijnlijk weer een harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek.

Spel:       Thea Rijsewijk
Viool: 
    Gerbrand Dijkstra
Regie:    Henk Kleinmeijer

De voorstelling duurt ongeveer vijf kwartier.